Gudstjenester

Oversigt over de aktuelle gudstjenester i Vejlø Kirke finder du på siden Gudstjenestekalender.

Hovedparten af gudstjenesterne begynder kl. 10.30. Ca. en gang om måneden er der gudstjeneste med nabopræsten på Aske Emil Olsens frisøndag. Denne gudstjeneste er kl. 9. Gudstjenesterne i Gavnø Slotskapel er kl. 19.00 to gange om året, forår og efterår.

Har du lyst til at se en oversigt over samtlige gudstjenester og aktiviteter kan du enten læse på bagsiden på Kirkebladet eller gå ind på www.Kirkekalenderen.dk

Søndagens tekst finder du via Bibelsekskabet.

Søndagene og helligdagene i kirkeåret har farver som går igen på præstens messehagel; læs mere om farvernes betydning på siden Kirkeåret.

 

Kalender