I menighedsarbejdet har vi sat fokus på udvikling af vores kirke. Et af vores mål er forbedret kommunikationen mellem kirken og kirkens brugere. En ny hjemmeside var en af opgaverne i dette udviklingsarbejde. Den er nu klar.

Vi håber hjemmesiden vil blive benyttet flittigt og ønsker læserne rigtig god fornøjelse.

Menighedsrådet

Har du forslag til forbedringer af hjemmesiden hører vi gerne derom pr. mail til  m.w.bagge@gmail.com