Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vejlø aktuelt

KORT FRA VALGFORSAMLINGEN DEN 15. SEPTEMBER - DET KOMMENDE MENIGHEDSRÅD
Ved valgforsamlingen den 15. September var vi ca. 40 fremmødte. Da 4 medlemmer af det nuværende menighedsråd  har valgt at træde ud skulle vi bruge tilsvarende kandidater, samt en suppleant. Vi er i den heldige situation, at der var folk, der ønskede at stille op.
Følgende blev valgt: Louise Rask Havegaard - Grete Andersen - Peder Hansen - Steen Egholm - Anders Skov Lidsmoes (genvalg) - Bonnie Ludvigsen (genvalg) - Som suppleant Helene Johansen. 
Det nye menighedsråd konstituerer sig den 29. November.
Bonnie Ludvigsen
Vejlø Sogns menighedsråd
 
----------

EFTERÅRSAFTEN FOR ALLE FRIVILLIGE I VEJLØ SOGN TORSDAG DEN 1. OKTOBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN
Kære Alle frivillige i Vejlø. Vi håber, alt er vel hos jer i denne meget anderleds tid? Vi savner at være sammen med jer, og håber derfor, at I vil tage imod vores indbydelse til en hyggelig aften i Vejlø Sognegård. Vi brygger kaffe og serverer lidt godt til den søde tand. Højskolesangbogen er sprittet af, og Lisbet tager plads ved flygelet. Der sørges for sikker sangafstand, skoldhed kaffe, "Coronasikkert sødt" og passende mængder håndsprit. Tilmelding til Connie Overgaard pr mail: conniemor@andine.dk eller på telefon 60 81 13 89 senest 24. oktober 2020.
På glædeligt gensyn fra Menighedsrådet

 

 

 

April i Vejlø

 

Ved gudstjenester og kirkelige handlinger kan der være  op til 24 deltagere. Gudstjenester må ikke vare længere end 30 minutter, og det er uden fælles salmesang. Søndagens tjenester ligger kl. 10:30 og man skal bære mundbind, når man går ind og ud af kirken. Efter gudstjenesten er der hyggelig snak og stående kirkekaffe i det fri; foran kirken.

Efter aftale med konfirmanderne er der konfirmation søndag den 25. april, men ingen konfirmation søndag den 2. maj. Søndag den 2. maj er der derfor almindelig højmesse kl. 10:30.

Babysalmesang genoptages onsdag den 5. maj 2021 og finder sted i maj og juni måned; se nærmere nedenfor.

Øvrigt nyt:
Præstegårdshaven er fantastisk flot - den er åben for alle, dog ikke i den del der er privat for præsten; der er opsat skilte.
Kirkegården bliver holdt fint, og der arbejdes på at beskære træerne.

Der er tiltag omkring varmeanlægget, men kun på de indledende faser (Godkendelse og økonomi).

Læs også det seneste godkendte referat fra menighedsrådsmødet (februar2021).

 

 

 

 

  

Nyt fra Vejlø Kirke