FRIVILLIGAFTEN  ONSDAG DEN 24. APRIL KL 19.00 - 
NIELS JØRGEN CAUSERER OVER TEMAET "20 ÅR SOM KAFFEBRYGGER AF KIRKEKAFFE"

Vejlø Sogn er velsignet med mange frivillige, som træder til i alle mulige sammenhænge. Denne aften er vi sammen på kryds og tværs, hvor trådene samles af Connie Overgaard Hansen og Mette Hansen. Aftenen indledes af Niels Jørgen, som i sine 20 år som Vejlø-frivillig har brygget mere end 2000 liter kirkekaffe . Tilmelding ikke nødvendig, men mød endelig op denne forårsaften. Se også: Frivilligaften_2019.pdf
Vel mødt i Sognegården
 Connie og Mette