BABYSALMESANG 2020 ER BEGYNDT - NÆSTE GANG ER ONSDAG DEN 22. JANUAR KL 10

Babysalmesangen finder sted i Vejlø Kirke i  jan.-mar. 2020. I alt seks onsdage fra kl.10-12; kl.10-10.45 i kirken og derpå hyggeligt samvær med kaffe og the i Sognegården. Næste gang er onsdag den 22. januar 2020 kl. 10.
Se også siden Babysalmesang eller kontakt kirkens organist Lisbet Birk.

----------

SOGNEINDSAMLING DEN 8. MARTS  - VI EFTERLYSER FRIVILLIGE SOM INDSAMLERE

Hvis du har tid og lyst til at blive ny indsamler eller til at give en hånd med på selve sogneindsamlingsdagen, så kontakt  Marianne & Bendt Christensen på tlf.: 55 70 07 41 eller på e-mail: mbc.svenstrup@privat.dk.
Har du været indsamler før, håber vi, at du vil fortsætte. Vi kontakter dig. Udbred meget gerne denne opfordring til familie, naboer og venner.
Sogneindsamlingsgruppen i Vejlø Sogn