MENIGHEDSRÅDSVALG 2020 - ORIENTERINGSAFTEN TORSDAG DEN 20. AUGUST KL 19.
Der skal være valg til menighedsrådet den 15. september. Der inviteres derfor til en orienteringsaften i Vejlø Sognegård torsdag den 20. august kl 19. Her vil menighedsrådet fortælle mere om, hvad vi arbejder med, og hvilke tanker vi gør os om fremtiden for Vejlø Kirke, ligesom vi informerer om selve valget.
På gensyn Menighedsrådet Vejlø Sogn
---------

GUDSTJENESTE I VEJLØ KIRKE - VI PASSER PÅ HINANDEN

Der et håndsprit til hænderne ved indgang og udgang fra gudstjenesten.

 

Der er 31 pladser i kirke, da kun hver 3. bænkerække kan benyttes med 2 på hver bænk. På den måde overholdes 2 m afstandskravet når vi synger "af karsken bælg".

Næste gudstjeneste i Vejlø Kirke er søndag den  2. august kl. 10.30.
På glædeligt gensyn i Vejlø!
-------  

DÅB, BRYLLUP ELLER BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
Vedrørende afholdelse af dåb, begravelse og vielse eller øvrige spørgsmål kontakt sognepræst Aske Olsen på enten tlf. 55700031 eller på mail aeo@km.dk.