GUDSTJENESTE I VEJLØ KIRKE  SEPTEMBER

Søndag den 15. september kl 10.30 Præst Dan Sørensen
Søndag den 22. september kl 10.30 Præst Hanne Kofoed
Søndag den 29. september kl 10.30 Præst Mette Blomgren

------

BABYSALMESANG I VEJLØ KIRKE EFTERÅRET 2019
Babysalmesang efteråret 2019 finder sted i Vejlø Kirke seks onsdage kl.10-12; først i  kirken og bagefter hyggeligt samvær med kaffe og the i Sognegården. Første gang onsdag den 11. september, og den syvende og afsluttende  gang er onsdag den 30. oktober kl.17-19 med et familiemåltid i Sognegården og bagefter et godnatritual i kirken. Tilmelding til organist Lisbet Birk - Læs mere om programmet på: Babysalmesang_Efteråret_2019

-----------
STUDIETUR 2019 TIRSDAG DEN 1. OKTOBER KL. 17
Vejlø-frivillige og deres fælle inviteres til den årlige studietur tirsdag den 1. oktober kl. 17. Vi sætter hinanden stævne - denne gang i vores egen lille baghave - i Vejlø Sognegård. Vores provst Anna Kluge besøger os og starter eftermiddagen med et lille oplæg. Herefter er der spisning som vi plejer. Se invitation:  Studietur 2019.
Vel mødt Connie og Mette
-------- 
SPIS MED DIN NABO
Sidste efterår tog " Spis med din nabo" sin start og det har været så godt. Her mødes vi på tværs af sognet og alder i kanten af kirken over en hverdagsret, efterfulgt af kaffe og kage.Tilmeld dig selv, din familie og meget gerne din nabo.
Efterårets spisninger vil være:
          10. okotober - 14. november 2019.
          Begge dage fra kl 17.30 til 19.30

Tilmelding senest en uge før til graver Janne Pallesen på SMS eller v/ring 21308876; Det vil være efter princippet " først til mølle".
Pris 60 kr for voksne, 25 kr for børn over 10 år og dem under er gratis .
Betaling sker samme aften kontant eller med Mobilpay. Vi glæder os til at se Jer.
   Mette Hansen