Menighedsråd

Menighedsrådets ordinære medlemmer.

Fotograf på vej   Formand
Bonnie Ludvigsen
Tlf.: 42 51 36 00
bonnieludvigsen@gmail.com
     
 

 

Næstformand / Kirkeværge
Carl Johan Kaalund
Tlf.: 46 32 70 60
kaalund.vejlo@gmail.com

 

     
  Kontaktperson
Leif Mortensen
Tlf.: 55 70 05 71
leif_f_mortensen@hotmail.com
     
  Kasserer og sekretær
Anders Skov Lidsmoes
Tlf.: 61 20 40 17
vejloe-kirkekasse@outlook.com
     
 

Connie Overgaard Hansen
Tlf.: 60 81 13 89
conniemor@andine.dk

     
Fotograf på vej  

Mette Hansen
Tlf: 40 62 03 71

mette84a@gmail.com

 

     
Fotograf på vej  

1. Suppleant
Finn Hvid Bertelsen
Tlf.: 51 78 15 69
fhbertelsen@gmail.com

     
     
     
     
     

 

Kalender